વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Nalchik — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 27.1°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 16.4°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 0.9°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -4.6°C ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 174.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જૂન. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 16 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!