વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Margaritovo — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 29.4°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 21.8°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 0.1°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -2.6°C જાન્યુઆરીમાં.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 25.5°C સ્થિર જુલાઈ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — 2.3°C સ્થિર ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 61.8 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જાન્યુઆરીમાં. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 22.4 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!