વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

માગ્ણિટોગોર્સ્ક — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 24.5°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 14.5°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -13.6°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -16.6°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 55.9 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 14.8 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જાન્યુઆરીમાં.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!