વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Krasnaya Polyana — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 23.7°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 15.2°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 1.3°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -1.1°C જાન્યુઆરીમાં.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 26.9°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — 9.2°C સ્થિર માર્ચ.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 162.7 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું માર્ચ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 85.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!