વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Kolomna — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 24.4°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 15.5°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -7.1°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -9.4°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 76.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 34 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!