વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

ખબરોવસ્ક — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 27°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 18.2°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -19.3°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -23.8°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 132.9 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 10.8 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જાન્યુઆરીમાં.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!