વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

ઇજ઼્ષેવ્સ્ક — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 25.4°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 15.3°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -11.8°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -14.2°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 63.5 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 26.5 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!