વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

ઇર્ક્ટ્સ્ક — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 26°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 12.5°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -16.1°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -21.9°C જાન્યુઆરીમાં.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 13.9°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — -0.1°C સ્થિર માર્ચ.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 49.3 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 9.2 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!