વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Lignano — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 29.3°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 18.2°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 7.2°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — 2.4°C ફેબ્રુઆરી.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 25.7°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — 9.2°C સ્થિર ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 104 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું નવેમ્બર. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 47.8 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!