વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Spindleruv Mlyn — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 19.8°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 14.3°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -2.1°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -3.7°C ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 185.1 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 48.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!