વિખ્યાત દેશો

બાંગ્લાદેશ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, બાંગ્લાદેશ
પાણી તાપમાન બાંગ્લાદેશ (વર્તમાન મહિનો)
ચિત્તાગોંગ 28.5 °C
Coxs બજાર 28.3 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!