વિખ્યાત દેશો

આર્મીનિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, આર્મીનિયા
પાણી તાપમાન આર્મીનિયા (વર્તમાન મહિનો)
Jermuk 17.4 °C
યેરેવન 17.2 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!