વિખ્યાત દેશો

આર્મીનિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, આર્મીનિયા
પાણી તાપમાન આર્મીનિયા (વર્તમાન મહિનો)
Jermuk 12.8 °C
યેરેવન 12.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!