વિખ્યાત દેશો

આર્મીનિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, આર્મીનિયા
પાણી તાપમાન આર્મીનિયા (વર્તમાન મહિનો)
Jermuk 17 °C
યેરેવન 16.7 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!