વિખ્યાત દેશો

આર્મીનિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, આર્મીનિયા
પાણી તાપમાન આર્મીનિયા (વર્તમાન મહિનો)
યેરેવન 6.4 °C
Jermuk 6.3 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!