பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Sestroreck — வானிலை ஆகஸ்ட், தண்ணீர் வெப்பநிலை

19.5°C பகல்நேர வெப்பநிலை 14.3°C இரவு வெப்பநிலை 14 சன்னி நாட்கள் 14.3-16.9 சன் (மணி) 7 மழை நாட்களில் 86.8 மிமீ மேகமூட்டம் 18.1°C தண்ணீர் வெப்பநிலை
காற்றின் வெப்பநிலை
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை 27.5°C — 10 அகஸ்டஸ் 2018.
அதிகபட்ச வெப்பநிலை 20.5°C — 10 அகஸ்டஸ் 2018.
குறைந்தபட்ச தினசரி வெப்பநிலை 13.5°C — 30 அகஸ்டஸ் 2016.
குறைந்தபட்ச இரவு வெப்பநிலை 7°C — 4 அகஸ்டஸ் 2019.
தண்ணீர் வெப்பநிலை
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
வெப்பமான நீர் 24.4 °C — 5 அகஸ்டஸ் 2014. குளிரான நீர் 14.9 °C — 28 அகஸ்டஸ் 2014.
சன்னி மேகமூட்டமும் இருண்ட நாட்கள்
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை 86.8 மிமீ — அகஸ்டஸ். குறைந்தபட்ச மழை 41.6 மிமீ — மார்ச்.
காற்றின் வேகம், km / h,
அதிகபட்ச காற்றின் வேகம் 18.3 km / h, — டிசம்பர். குறைந்தபட்ச காற்றின் வேகம் 12.8 km / h, — மே.
சூரிய ஒளி மணி எண்ணிக்கை
நாள் ஒன்றுக்கு சூரிய ஒளி மணி அதிகபட்ச 11.7 ம. — ஜூன். நாள் ஒன்றுக்கு சூரிய ஒளி மணி குறைந்தபட்ச எண் 1.3 ம. — டிசம்பர்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!