பிரபலமான நாடுகள்

சீசெல்சு — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், சீசெல்சு
தண்ணீர் வெப்பநிலை சீசெல்சு (தற்போதைய மாதம்)
Anse Volbert 29.4 °C
லா Digue 29.4 °C
ப்ர்யாஸ்லிந் 29.4 °C
பியூ வேலன் 29.4 °C
மாஹே 29.4 °C
நிழல் படம் 29.4 °C
விக்டோரியா 29.4 °C
திருத்த அன்னே தீவு 29.4 °C
Felicite 29.4 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!