பிரபலமான நாடுகள்

ஜெர்மனி — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், ஜெர்மனி
தண்ணீர் வெப்பநிலை ஜெர்மனி (தற்போதைய மாதம்)
ப்ரெமந் 19.6 °C
லுபெக் 18.9 °C
ஹாம்பர்க் 18.8 °C
கீல் 18.6 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!