பிரபலமான நாடுகள்

மலேஷியா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், மலேஷியா
தண்ணீர் வெப்பநிலை மலேஷியா (தற்போதைய மாதம்)
பத்து Feringgi 30.6 °C
மலேசியா 30.6 °C
பினாங்கு 30.6 °C
ஜார்ஜ் டவுன் 30.5 °C
மலாக்கா 30.4 °C
கோடா கிணபாழு 30.3 °C
கோலா லம்பூர் 30.2 °C
குசிங் 30.2 °C
ரேடங் 30.1 °C
Buntulu 30.1 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!