பிரபலமான நாடுகள்

ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு
தண்ணீர் வெப்பநிலை ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு (தற்போதைய மாதம்)
எவர்கிளேட்ஸ் 30.2 °C
சரசோதா 30.1 °C
தம்பா 30 °C
கெய் வெஸ்ட் 30 °C
ஹூஸ்டன் 29.9 °C
நியூ ஆர்லியன்ஸ் 29.9 °C
மியாமி 29.8 °C
மியாமி கடற்கரை 29.7 °C
போன்ஸ் 28.5 °C
ஜாக்சன்வில் 27.8 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!