பிரபலமான நாடுகள்

ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு
தண்ணீர் வெப்பநிலை ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு (தற்போதைய மாதம்)
போன்ஸ் 27.2 °C
மியாமி கடற்கரை 25.9 °C
எவர்கிளேட்ஸ் 25.9 °C
மியாமி 25.8 °C
கெய் வெஸ்ட் 25.7 °C
Kailua-Kona 25.3 °C
ஹாநலூல்யூ 24.8 °C
ஹீலோ 24.7 °C
ஹவாய் 24.7 °C
கஹூழு 24.5 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!