பிரபலமான நாடுகள்

ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு
தண்ணீர் வெப்பநிலை ஐக்கிய அமெரிக்கா குடியரசு (தற்போதைய மாதம்)
போன்ஸ் 28.8 °C
Kailua-Kona 26.7 °C
மியாமி கடற்கரை 26.5 °C
ஹாநலூல்யூ 26.3 °C
மியாமி 26.3 °C
ஹவாய் 26.2 °C
ஹீலோ 26.1 °C
கஹூழு 26 °C
கெய் வெஸ்ட் 25.9 °C
வந்தனர் 25.9 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!