பிரபலமான நாடுகள்

துருக்கி — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், துருக்கி
தண்ணீர் வெப்பநிலை துருக்கி (தற்போதைய மாதம்)
அதான 22.6 °C
Kargicak 22.5 °C
மெர்சின் 22.5 °C
Iskenderun 22.5 °C
அனமுரின் 22.5 °C
Konakli 22.5 °C
Alanya 22.5 °C
Mahmutlar 22.5 °C
Gazimagusa 22.4 °C
Finike 22.4 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!