பிரபலமான நாடுகள்

கிரேட் பிரிட்டன் — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், கிரேட் பிரிட்டன்
தண்ணீர் வெப்பநிலை கிரேட் பிரிட்டன் (தற்போதைய மாதம்)
ஜிப்ரால்டர் 18 °C
பிளைமவுத் 13.6 °C
இங்கிலாந்து 13.2 °C
டார்கேயில் 13.1 °C
பெல்ஃபாஸ்ட் 11.9 °C
பாத் 11.4 °C
பிரிஸ்டல் 11.3 °C
லண்டன் 11.2 °C
கிளாஸ்கோ 10.7 °C
ஸ்கார்பரோ 10.6 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!