பிரபலமான நாடுகள்

கிரேட் பிரிட்டன் — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், கிரேட் பிரிட்டன்
தண்ணீர் வெப்பநிலை கிரேட் பிரிட்டன் (தற்போதைய மாதம்)
ஜிப்ரால்டர் 15.8 °C
பிளைமவுத் 9.9 °C
பிரிஸ்டல் 9.4 °C
பாத் 9.4 °C
இங்கிலாந்து 9.4 °C
டார்கேயில் 9.3 °C
லண்டன் 9.2 °C
லிவர்பூல் 8.6 °C
பெல்ஃபாஸ்ட் 8.1 °C
கிளாஸ்கோ 7.8 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!