பிரபலமான நாடுகள்

கிரேட் பிரிட்டன் — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், கிரேட் பிரிட்டன்
தண்ணீர் வெப்பநிலை கிரேட் பிரிட்டன் (தற்போதைய மாதம்)
ஜிப்ரால்டர் 20.5 °C
லண்டன் 18.1 °C
பிரிஸ்டல் 18 °C
பாத் 17.9 °C
லிவர்பூல் 17.3 °C
இங்கிலாந்து 17.1 °C
டார்கேயில் 16.1 °C
பிளைமவுத் 15.9 °C
நியூயார்க் 14.6 °C
ஸ்கார்பரோ 14.4 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!