பிரபலமான நாடுகள்

தாய்லாந்து — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், தாய்லாந்து
தண்ணீர் வெப்பநிலை தாய்லாந்து (தற்போதைய மாதம்)
டிரத் 30.9 °C
Samet 30.9 °C
ஹாட் யை 30.9 °C
Rayong 30.9 °C
கோ லான் 30.8 °C
பட்டாயா 30.8 °C
கோ Phangan 30.8 °C
Chaweng Beach 30.8 °C
மே Nam ஐ கடற்கரை 30.8 °C
Bo Phut Beach 30.8 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!