பிரபலமான நாடுகள்

உக்ரைன் — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், உக்ரைன்
தண்ணீர் வெப்பநிலை உக்ரைன் (தற்போதைய மாதம்)
உட்ஸ் 13.9 °C
போல்ஷிவிக் 11.8 °C
Vilkovo 11.6 °C
Zhelezniy போர்ட் 11.6 °C
Sergeevka 11.4 °C
Gribovka 11.4 °C
Zatoka 11.3 °C
Ilichevskoe 11.3 °C
Karolino-Bugaz 11.3 °C
ஒடெஸ 11 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!