பிரபலமான நாடுகள்

சீனா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், சீனா
தண்ணீர் வெப்பநிலை சீனா (தற்போதைய மாதம்)
சனியா 26.8 °C
Dadunhai 26.8 °C
Yalong பே 26.6 °C
ஹைனன் 26 °C
ஹைகொ 25.2 °C
பேை 24.2 °C
ஹாங்காங் 24.1 °C
ழூதை 23.8 °C
மக்காவு 23.8 °C
பேஜீங் 23.8 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!