பிரபலமான நாடுகள்

சீனா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், சீனா
தண்ணீர் வெப்பநிலை சீனா (தற்போதைய மாதம்)
Dadunhai 26.3 °C
சனியா 26.3 °C
Yalong பே 26.2 °C
ஹைனன் 25.7 °C
பேை 24.2 °C
ஹைகொ 23.6 °C
தைப்பே 23.2 °C
மக்காவு 22.8 °C
ழூதை 22.7 °C
பேஜீங் 22.5 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!