பிரபலமான நாடுகள்

சீனா — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், சீனா
தண்ணீர் வெப்பநிலை சீனா (தற்போதைய மாதம்)
பேை 30.2 °C
ஹைனன் 30 °C
சூழோ 29.5 °C
ஹைகொ 29.4 °C
சனியா 29.1 °C
ழூதை 29.1 °C
Dadunhai 29.1 °C
Yalong பே 29.1 °C
மக்காவு 29.1 °C
தைப்பே 29 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!