பிரபலமான நாடுகள்

எகிப்து — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், எகிப்து
தண்ணீர் வெப்பநிலை எகிப்து (தற்போதைய மாதம்)
மார்ஸ ஆழம் 23 °C
பவள பே 22.7 °C
ராஸ் நாயகம் 22.7 °C
-எல்-ஷேக் 22.7 °C
Naama பே 22.7 °C
அல்-Qusayr 22.6 °C
Safaga 22.5 °C
சகல் Hasheesh 22.5 °C
ுர்காட 22.4 °C
Dahab 22 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!