பிரபலமான நாடுகள்

Maldive தீவுகள் — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

நகரங்கள், Maldive தீவுகள்
தண்ணீர் வெப்பநிலை Maldive தீவுகள் (தற்போதைய மாதம்)
சீனு அடால் 29.6 °C
அட்டு பவளத்தீவு 29.6 °C
Meemu அடால் 29.3 °C
Faafu அடால் 29.3 °C
அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் 29.2 °C
Dhaalu அடால் 29.2 °C
ஆண் அடால் 29.1 °C
Maafushi 29.1 °C
Baa அடால் 28.9 °C
ரா அடால் 28.9 °C
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!