பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Sestroreck — வானிலை மார்ச், தண்ணீர் வெப்பநிலை

-0.3°C பகல்நேர வெப்பநிலை -4°C இரவு வெப்பநிலை 3 சன்னி நாட்கள் 10.5-13.2 சன் (மணி) 2 மழை நாட்களில் 41.6 மிமீ மேகமூட்டம் -0.9°C தண்ணீர் வெப்பநிலை
காற்றின் வெப்பநிலை
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை 8.5°C — 30 மார்ச் 2016.
அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3.3°C — 9 மார்ச் 2016.
குறைந்தபட்ச தினசரி வெப்பநிலை -12°C — 4 மார்ச் 2013.
குறைந்தபட்ச இரவு வெப்பநிலை -16.7°C — 2 மார்ச் 2013.
தண்ணீர் வெப்பநிலை
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
வெப்பமான நீர் 0.9 °C — 27 மார்ச் 2017. குளிரான நீர் -1.6 °C — 1 மார்ச் 2018.
சன்னி மேகமூட்டமும் இருண்ட நாட்கள்
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை 86.8 மிமீ — அகஸ்டஸ். குறைந்தபட்ச மழை 41.6 மிமீ — மார்ச்.
காற்றின் வேகம், km / h,
அதிகபட்ச காற்றின் வேகம் 18.3 km / h, — டிசம்பர். குறைந்தபட்ச காற்றின் வேகம் 12.8 km / h, — மே.
சூரிய ஒளி மணி எண்ணிக்கை
நாள் ஒன்றுக்கு சூரிய ஒளி மணி அதிகபட்ச 11.7 ம. — ஜூன். நாள் ஒன்றுக்கு சூரிய ஒளி மணி குறைந்தபட்ச எண் 1.3 ம. — டிசம்பர்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!