பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Suzdal — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 23.7°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 15.4°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -8.2°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -10.3°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 73 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜூலை. குறைந்தபட்ச மழை — 36.8 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது பிப்ரவரி.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!