பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

சோல் Iletsk — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 28.5°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 19.4°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -10.8°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -13.3°C பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 32.6 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மார்ச். குறைந்தபட்ச மழை — 16.3 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!