பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Roza Hutor — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 23.8°C ஆகஸ்ட். சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 15.2°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 1.3°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -1.1°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 161.1 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மார்ச். குறைந்தபட்ச மழை — 87.3 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது பிப்ரவரி.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!