பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Izberbash — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 29.5°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 21.9°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 5.2°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — 0.7°C பிப்ரவரி.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 26.1°C நிலையான ஆகஸ்ட். நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 4.2°C நிலையான பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 27.7 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது அக்டோபர். குறைந்தபட்ச மழை — 17.3 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜூலை.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!