பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Elista — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 31.5°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 22.7°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -1.2°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -4.2°C பிப்ரவரி.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 44.3 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மார்ச். குறைந்தபட்ச மழை — 19.1 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஜூன்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!