பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Chemal — மாதம் வானிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 25.1°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 9.8°C ஜூலை. சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — -9.1°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — -16.6°C ஜனவரி மாதம்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 91.8 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது மே. குறைந்தபட்ச மழை — 9.6 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது டிசம்பர்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!