பிரபலமான நாடுகள்
வானிலை ஒப்பிடு

Tolo — மாதம் வானிலை, தண்ணீர் வெப்பநிலை

மாதம் காற்றின் வெப்பநிலை
சராசரி அதிகபட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 32.6°C ஜூலை. சராசரி அதிகபட்ச இரவு வெப்பநிலை — 19.9°C ஆகஸ்ட். சராசரி குறைந்தப்பட்ச தினசரி வெப்பநிலை — 10.9°C ஜனவரி மாதம். சராசரி குறைந்தப்பட்ச இரவு வெப்பநிலை — 3.8°C ஜனவரி மாதம்.
மாதம் தண்ணீர் வெப்பநிலை
நீரின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை — 26.9°C நிலையான ஆகஸ்ட். நீரின் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை — 15.1°C நிலையான மார்ச்.
மேகமூட்டம், மிமீ
அதிகபட்ச மழை — 54.9 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது பிப்ரவரி. குறைந்தபட்ச மழை — 5.3 மிமீ அது பதிவு செய்யப்பட்டது ஆகஸ்ட்.
சொல்லுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து!