ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು
ಹವಾಮಾನ ಹೋಲಿಸಿ

Evian-ಲೆಸ್-ಬೇನ್ಸ್ — ಹವಾಮಾನ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

15.1°C ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನ 6.1°C ರಾತ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 20 ಸನ್ನಿ ದಿನಗಳ 10.1-11.7 ಸನ್ (ಗಂಟೆಗಳ) 4 ರೈನಿ ದಿನಗಳು 47.3 ಎಂಎಂ ಮಳೆ 13.8°C ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ
ಏರ್ ತಾಪಮಾನ
2018 2017 2016 2015 2014 2013
ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ 23°C — 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014.
ಗರಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ 15.5°C — 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017.
ಕನಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ 3.7°C — 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013.
ಕನಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ -2.5°C — 23 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2014.
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ 19 °C — 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು 12.9 °C — 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2012.
ಸನ್ನಿ ಮೋಡ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯದು ದಿನಗಳು
ಮಳೆ, ಎಂಎಂ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆ 114.8 ಎಂಎಂ — ಡಿಸೆಂಬರ್. ಕನಿಷ್ಠ ಮಳೆ 47.3 ಎಂಎಂ — ಅಕ್ಟೋಬರ್.
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಕಿಮೀ / ಗಂ
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 10.3 ಕಿಮೀ / ಗಂ — ಜನವರಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 6.6 ಕಿಮೀ / ಗಂ — ಅಗಸ್ಟಸ್.
ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 11.7 ಗಂ. — ಜುಲೈ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 5.4 ಗಂ. — ಜನವರಿ.
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!