ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು
ಹವಾಮಾನ ಹೋಲಿಸಿ

Evian-ಲೆಸ್-ಬೇನ್ಸ್ — ಹವಾಮಾನ ನವೆಂಬರ್, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

9.2°C ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನ 2.8°C ರಾತ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 15 ಸನ್ನಿ ದಿನಗಳ 8.9-10.1 ಸನ್ (ಗಂಟೆಗಳ) 4 ರೈನಿ ದಿನಗಳು 63.8 ಎಂಎಂ ಮಳೆ 11°C ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ
ಏರ್ ತಾಪಮಾನ
2018 2017 2016 2015 2014 2013
ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ 20.3°C — 8 ನವೆಂಬರ್ 2015.
ಗರಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ 11°C — 5 ನವೆಂಬರ್ 2018.
ಕನಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ -2.3°C — 26 ನವೆಂಬರ್ 2013.
ಕನಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ -11.5°C — 28 ನವೆಂಬರ್ 2013.
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ 15.2 °C — 1 ನವೆಂಬರ್ 2018. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು 9.8 °C — 30 ನವೆಂಬರ್ 2013.
ಸನ್ನಿ ಮೋಡ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯದು ದಿನಗಳು
ಮಳೆ, ಎಂಎಂ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆ 114.8 ಎಂಎಂ — ಡಿಸೆಂಬರ್. ಕನಿಷ್ಠ ಮಳೆ 47.3 ಎಂಎಂ — ಅಕ್ಟೋಬರ್.
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಕಿಮೀ / ಗಂ
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 10.3 ಕಿಮೀ / ಗಂ — ಜನವರಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 6.6 ಕಿಮೀ / ಗಂ — ಅಗಸ್ಟಸ್.
ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 11.7 ಗಂ. — ಜುಲೈ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 5.4 ಗಂ. — ಜನವರಿ.
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!