ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಹರ್ಸೆಗ್ ನ್ಯೂ 14.1 °C
Dobrota 14.1 °C
Risan 14.1 °C
Tivat 14.1 °C
Igalo 14.1 °C
Bigovo 14.1 °C
ಕೊಟೋರ್ 14.1 °C
Przno 14 °C
Becici 14 °C
ಸ್ವೆಟಿ ಸ್ಟೀಫನ್ 14 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!