ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಹರ್ಸೆಗ್ ನ್ಯೂ 26.3 °C
Dobrota 26.3 °C
Risan 26.3 °C
Tivat 26.3 °C
Igalo 26.3 °C
Bigovo 26.3 °C
ಕೊಟೋರ್ 26.3 °C
Budva 26.2 °C
Milocher 26.2 °C
Rafailovici 26.2 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!