ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಕೊಟೋರ್ 16.7 °C
Rafailovici 16.7 °C
Petrovac 16.7 °C
Przno 16.7 °C
Becici 16.7 °C
ಸ್ವೆಟಿ ಸ್ಟೀಫನ್ 16.7 °C
ಹರ್ಸೆಗ್ ನ್ಯೂ 16.7 °C
Dobrota 16.7 °C
Budva 16.7 °C
Risan 16.7 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!