ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಮಾಂಟೆನೆಗ್ರೊ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಬಾರ್ 21.6 °C
ಸರ್ಬಿಯ 21.6 °C
Budva 21.6 °C
ದೊಬ್ರಾ ವಾಟರ್ 21.6 °C
Milocher 21.6 °C
Podgoroditsa 21.6 °C
Rafailovici 21.6 °C
Petrovac 21.6 °C
Sutomore 21.6 °C
Przno 21.6 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!