ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಗಿಬ್ರಾಲ್ಟರ್ 20.8 °C
ಬೋರ್ನ್ಮೌತ್ 17.1 °C
ಲಂಡನ್ 16.7 °C
Torquay 16.3 °C
ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ 16.2 °C
ಬಾತ್ 16.1 °C
ಪ್ಲೈಮೌತ್ 15.6 °C
ಲಿವರ್ಪೂಲ್ 15.2 °C
ಯಾರ್ಕ್ 14.1 °C
ಬೆಲ್ಫಾಸ್ಟ್ 13.5 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!