ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಮಲೇಷ್ಯಾ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಮಲೇಷ್ಯಾ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಮಲೇಷ್ಯಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
Pangkor 29.6 °C
ಜಾರ್ಜ್ ಟೌನ್ 29.4 °C
ಬಾಟು Feringgi 29.4 °C
ಪೆನಾಂಗ್ 29.4 °C
ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ 29 °C
Langkawi 28.8 °C
Sandakan 28.4 °C
ಮಲಕ್ಕಾ 28.3 °C
Kuching 28.1 °C
Buntulu 28 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!