ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಚೀನಾ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಚೀನಾ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಚೀನಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
Sanya 24 °C
Dadunhai 24 °C
Yalong ಬೇ 23.9 °C
ಹೇನನ್ 22.1 °C
Haikou 20.7 °C
Beihai 20.3 °C
ಗುವಾಂಗ್ಝೌ 20 °C
ಮಕಾವು 19.9 °C
ಜುಹಾಯಿ 19.9 °C
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ 19.7 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!