ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಚೀನಾ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಚೀನಾ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಚೀನಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
Sanya 26.7 °C
Dadunhai 26.7 °C
Yalong ಬೇ 26.6 °C
ಹೇನನ್ 25.9 °C
Haikou 25.2 °C
Beihai 24.2 °C
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ 24.1 °C
ಜುಹಾಯಿ 23.8 °C
ಮಕಾವು 23.8 °C
ಗುವಾಂಗ್ಝೌ 23.8 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!