ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಚೀನಾ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಚೀನಾ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಚೀನಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
Beihai 30 °C
ಹೇನನ್ 29.9 °C
ಸುಜೊ 29.7 °C
ಜುಹಾಯಿ 29.4 °C
Haikou 29.4 °C
ಮಕಾವು 29.4 °C
Yalong ಬೇ 29 °C
Dadunhai 28.9 °C
ತೈಪೆ 28.9 °C
Sanya 28.9 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!