ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಚೀನಾ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಚೀನಾ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಚೀನಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
Sanya 28.2 °C
Dadunhai 28.2 °C
Yalong ಬೇ 28 °C
ಹೇನನ್ 27.7 °C
Haikou 27.5 °C
Beihai 27.2 °C
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ 27 °C
ಮಕಾವು 26.8 °C
ಜುಹಾಯಿ 26.8 °C
ಗುವಾಂಗ್ಝೌ 26.4 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!