ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಚೀನಾ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಚೀನಾ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಚೀನಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
Yalong ಬೇ 22.7 °C
Sanya 22.7 °C
Dadunhai 22.7 °C
ಹೇನನ್ 20.2 °C
Haikou 19.1 °C
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ 18.7 °C
ಗುವಾಂಗ್ಝೌ 18.6 °C
ಮಕಾವು 18.4 °C
ಜುಹಾಯಿ 18.3 °C
Beihai 18.2 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!