ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಚೀನಾ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಚೀನಾ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಚೀನಾ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
Beihai 30 °C
ಹೇನನ್ 29.9 °C
Yalong ಬೇ 29.5 °C
Dadunhai 29.4 °C
Sanya 29.4 °C
Haikou 28.7 °C
ಜುಹಾಯಿ 28.5 °C
ಮಕಾವು 28.5 °C
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ 28.2 °C
ಗುವಾಂಗ್ಝೌ 27.8 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!