ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಟರ್ಕಿ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಟರ್ಕಿ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಟರ್ಕಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
Finike 19.9 °C
Kargicak 19.8 °C
Konakli 19.8 °C
Kumluca 19.8 °C
Alanya 19.8 °C
Mahmutlar 19.8 °C
Turkler 19.8 °C
Anamur 19.7 °C
Camyuva 19.7 °C
ಕೆಎಎಸ್ 19.7 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!