ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಉಕ್ರೇನ್ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಉಕ್ರೇನ್
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಉಕ್ರೇನ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಊಟ್ಸ್ 17.9 °C
ಬೋಲ್ಷೆವಿಕ್ 16.2 °C
Vilkovo 16 °C
Zhelezniy ಪೋರ್ಟ್ 15.9 °C
Gribovka 15.8 °C
Zatoka 15.8 °C
Ilichevskoe 15.8 °C
Sergeevka 15.8 °C
Karolino-Bugaz 15.8 °C
ಸ್ಕಾಡೊವ್ಸ್ಕ್ 15.6 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!