ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

ಉಕ್ರೇನ್ — ತಿಂಗಳ ಹವಾಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

ಪಟ್ಟಣಗಳು, ಉಕ್ರೇನ್
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಉಕ್ರೇನ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿನ)
ಊಟ್ಸ್ 8.5 °C
Vilkovo 5.5 °C
Zhelezniy ಪೋರ್ಟ್ 4.4 °C
Sergeevka 4.4 °C
ಸ್ಕಾಡೊವ್ಸ್ಕ್ 4.4 °C
ಬೋಲ್ಷೆವಿಕ್ 4.4 °C
Zatoka 4.3 °C
Strelkovoe 4.3 °C
ಖೆರ್ಸೋನ್ 4.3 °C
Karolino-Bugaz 4.3 °C
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!