ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು
ಹವಾಮಾನ ಹೋಲಿಸಿ

Evian-ಲೆಸ್-ಬೇನ್ಸ್ — ಹವಾಮಾನ ಜುಲೈ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ

22.9°C ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನ 10.9°C ರಾತ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ 21 ಸನ್ನಿ ದಿನಗಳ 14.9-15.7 ಸನ್ (ಗಂಟೆಗಳ) 5 ರೈನಿ ದಿನಗಳು 65.4 ಎಂಎಂ ಮಳೆ 19°C ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ
ಏರ್ ತಾಪಮಾನ
2018 2017 2016 2015 2014 2013
ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ 32.3°C — 7 ಜುಲೈ 2015.
ಗರಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ 21°C — 1 ಜುಲೈ 2018.
ಕನಿಷ್ಠ ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ 12.7°C — 8 ಜುಲೈ 2014.
ಕನಿಷ್ಠ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ 3.5°C — 1 ಜುಲೈ 2014.
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ
2018 2017 2016 2015 2013 2012
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ 24.5 °C — 22 ಜುಲೈ 2015. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು 18.2 °C — 1 ಜುಲೈ 2013.
ಸನ್ನಿ ಮೋಡ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯದು ದಿನಗಳು
ಮಳೆ, ಎಂಎಂ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆ 114.8 ಎಂಎಂ — ಡಿಸೆಂಬರ್. ಕನಿಷ್ಠ ಮಳೆ 47.3 ಎಂಎಂ — ಅಕ್ಟೋಬರ್.
ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಕಿಮೀ / ಗಂ
ಗರಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 10.3 ಕಿಮೀ / ಗಂ — ಜನವರಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ 6.6 ಕಿಮೀ / ಗಂ — ಅಗಸ್ಟಸ್.
ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ 11.7 ಗಂ. — ಜುಲೈ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸನ್ಶೈನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಕನಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 5.4 ಗಂ. — ಜನವರಿ.
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!