ಜನಪ್ರಿಯ ದೇಶಗಳು

Evian-ಲೆಸ್-ಬೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವಿಗ್ನಾನ್ — ಹೋಲಿಕೆ ಹವಾಮಾನ

ಹೋಲಿಕೆ ಹವಾಮಾನ
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿರುವ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ದಿನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಹೋಲಿಸಿ. ಸೂರ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಲ್ಲಿ.

ನೀವು ಎರಡು ನಗರಗಳು ಹೋಲಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ:

Evian-ಲೆಸ್-ಬೇನ್ಸ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್)
ಅವಿಗ್ನಾನ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್)
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಹೋಲಿಸಿ
ದೈನಂದಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೋಲಿಕೆ
ಹೋಲಿಕೆ ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನ
ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ
ಮಳೆ ಹೋಲಿಕೆ
Evian-ಲೆಸ್-ಬೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವಿಗ್ನಾನ್ ಹೋಲಿಕೆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲು ತಿಂಗಳ
Evian-ಲೆಸ್-ಬೇನ್ಸ್
ಅವಿಗ್ನಾನ್
ಅಗಸ್ಟಸ್ 22 ದಿನಗಳ
ಜುಲೈ 21 ದಿನ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ದಿನಗಳ
ಜುಲೈ 29 ದಿನಗಳ
ಅಗಸ್ಟಸ್ 28 ದಿನಗಳ
ಜೂನ್ 25 ದಿನಗಳ
ತಿಂಗಳುಗಳು ಅತಿ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದ್ದು
ಅಗಸ್ಟಸ್ 23.4 °C
ಜುಲೈ 22.9 °C
ಜೂನ್ 20.6 °C
ಜುಲೈ 30.1 °C
ಅಗಸ್ಟಸ್ 29.9 °C
ಜೂನ್ 27 °C
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು (ಸಮುದ್ರ, ಸಾಗರ)
ಅಗಸ್ಟಸ್ 19.6 °C
ಜುಲೈ 19 °C
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17.3 °C
ಅಗಸ್ಟಸ್ 22.6 °C
ಜುಲೈ 21.8 °C
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20.9 °C
ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾದ ತಿಂಗಳುಗಳು
ಜನವರಿ 2.5 °C
ಫೆಬ್ರವರಿ 3 °C
ಡಿಸೆಂಬರ್ 4.2 °C
ಜನವರಿ 8.6 °C
ಫೆಬ್ರವರಿ 9.2 °C
ಡಿಸೆಂಬರ್ 9.9 °C
ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ತಿಂಗಳೆಂದರೆ
ಮೇ 8 ದಿನಗಳ
ಜನವರಿ 6 ದಿನಗಳ
ಜೂನ್ 6 ದಿನಗಳ
ನವೆಂಬರ್ 6 ದಿನಗಳ
ಮಾರ್ಚ್ 4 ದಿನಗಳ
ಏಪ್ರಿ 4 ದಿನಗಳ
ಅತ್ಯಂತ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ತಿಂಗಳ
ಜನವರಿ 10.3 ಕಿಮೀ / ಗಂ
ಫೆಬ್ರವರಿ 10.2 ಕಿಮೀ / ಗಂ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 9.5 ಕಿಮೀ / ಗಂ
ಫೆಬ್ರವರಿ 17.1 ಕಿಮೀ / ಗಂ
ಏಪ್ರಿ 16.1 ಕಿಮೀ / ಗಂ
ಮೇ 16.1 ಕಿಮೀ / ಗಂ
ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!