ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

തുര്ക്കി — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, തുര്ക്കി
വെള്ളം താപനില തുര്ക്കി (നിലവിലെ മാസം)
Iskenderun 28.5 °C
അതന 28.4 °C
മെർസിൻ 28.4 °C
Turkler 28.3 °C
Konakli 28.3 °C
ബുക്കിംഗ് 28.3 °C
Okurcalar 28.3 °C
Incekum 28.3 °C
Kadriye 28.2 °C
Manavgat 28.2 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!