ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

തുര്ക്കി — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, തുര്ക്കി
വെള്ളം താപനില തുര്ക്കി (നിലവിലെ മാസം)
Iskenderun 25.8 °C
അതന 25.6 °C
മെർസിൻ 25.5 °C
Turkler 25.3 °C
Okurcalar 25.3 °C
ബുക്കിംഗ് 25.3 °C
Incekum 25.3 °C
Manavgat 25.2 °C
Konakli 25.2 °C
Bogazkent 25.2 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!