ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

തുര്ക്കി — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, തുര്ക്കി
വെള്ളം താപനില തുര്ക്കി (നിലവിലെ മാസം)
Kumluca 19.9 °C
Alanya 19.9 °C
Mahmutlar 19.9 °C
Kargicak 19.9 °C
Finike 19.9 °C
കാസ് 19.8 °C
Konakli 19.8 °C
Bogazkent 19.8 °C
സൈഡ് 19.8 °C
Belek 19.8 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!