ജനപ്രിയ രാജ്യങ്ങളിൽ

ഫ്രാൻസ് — മാസം കാലാവസ്ഥ, വെള്ളം താപനില

പട്ടണങ്ങൾ, ഫ്രാൻസ്
ആവിനാന് Antibes Bandol ബിയാരിട്സ് വധുക്കൾ Les Bains Golfe ജുവാൻ ഡ്യായൂവില് കാല്വീ കാര്കസാന് കോർസിക്ക ല Seyne Sur Mer Le Grau ഡു റോയി ലിയോണിലെ Marseilles Meribel Narbonne പാരീസ് Propriano രോവന് സെയിന്റ് Laurent ഡു Var സെയിന്റ്-ട്രോപ്ഡ്സ് Theoule സര് Mer ടുലൂസ് ചാമ്പേറൈ Etretat Avoriaz Arcachon ബസ്തിയ Bunifaziu വാൽ Thorens ഗ്രെനൊബെൾ ജുവാൻ Les പിന്സ് കാൻ Cassis Courchevel ലാ Plagne Le Lavandou ലൂർദ്ദ് Megeve മാംട്പെല്ലിയര് നൈസ് പെർപിജ്ഞാൻ റെന്നെസ് Sanary-കൾ Mer സെയിന്റ് Malo Sainte മാക്സിം ടിഗ്നസ് ഫ്റേജുസ് ഷമോനി ആണ്നെസ Aiacciu ബേഴിേർസ് ബാര്ഡോ ലെ ഹ്യാവ്ര് ഡിസാന് Cavalaire Sur Mer Cagnes Sur Mer Colmar ലാ Londe Les Maures ലാ Ciotat ലെസ് ചാപങ്ങളും Mandelieu ല Napoule Menton ന്യാംട്സ് Palavas Les Flots Roquebrune ക്യാപ് മാർട്ടിൻ സെയിന്റ് ജീൻ ക്യാപ് Ferrat സെയിന്റ് SYR സര് Mer സ്ട്രാസ്ബാര്ഗ് ടായൂലന് Frontignan മൂത്തയാൾക്ക്-Les ചാമ്പേറൈ
വെള്ളം താപനില ഫ്രാൻസ് (നിലവിലെ മാസം)
ബസ്തിയ 25.3 °C
Cagnes Sur Mer 24.5 °C
Menton 24.5 °C
സെയിന്റ് Laurent ഡു Var 24.5 °C
Aiacciu 24.5 °C
Roquebrune ക്യാപ് മാർട്ടിൻ 24.5 °C
സെയിന്റ് ജീൻ ക്യാപ് Ferrat 24.5 °C
നൈസ് 24.5 °C
കോർസിക്ക 24.4 °C
Bunifaziu 24.4 °C
ഞങ്ങളോട് പറയുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവെക്കാം!