Nước phổ biến
So sánh thời tiết

Maiori — thời tiết Tháng Bảy, nhiệt độ nước

30.4°C Ban ngày nhiệt độ 19.9°C Nhiệt độ ban đêm 28 Ngày nắng 14.3-15 Sun (giờ) 3 Ngày mưa 37 mm Sự kết tủa 25.6°C nhiệt độ nước
Nhiệt độ không khí
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Nhiệt độ tối đa hàng ngày 37°C — 31 Tháng Bảy 2017.
Nhiệt độ ban đêm tối đa 28°C — 23 Tháng Bảy 2017.
Nhiệt độ tối thiểu hàng ngày 23°C — 15 Tháng Bảy 2016.
Nhiệt độ ban đêm tối thiểu 13.5°C — 4 Tháng Bảy 2013.
nhiệt độ nước
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Các nước ấm nhất 28.5 °C — 20 Tháng Bảy 2015. Các nước lạnh nhất 22.6 °C — 1 Tháng Bảy 2018.
Nắng, có mây và u ám ngày
Sự kết tủa, mm
Lượng mưa tối đa 107.8 mm — Mar. Lượng mưa tối thiểu 23.7 mm — Augustus.
Tốc độ gió, km / h
Tốc độ gió tối đa 13 km / h — Mar. Tốc độ gió tối thiểu 9.1 km / h — Tháng Sáu.
Số giờ nắng
Số lượng tối đa các giờ nắng mỗi ngày 13.3 h. — Tháng Bảy. Số lượng tối thiểu của các giờ nắng mỗi ngày 5.8 h. — Jan.
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!