Nước phổ biến

Malaysia — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Malaysia
nhiệt độ nước Malaysia (tháng hiện tại)
Sandakan 29.7 °C
Thành phố Kota Kinabalu 29.6 °C
Kuching 29.6 °C
Pangkor 29.6 °C
George Town 29.6 °C
Batu Feringgi 29.6 °C
Kuala Lumpur 29.6 °C
Penang 29.6 °C
Malacca 29.6 °C
Langkawi 29.5 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!