Nước phổ biến

Malaysia — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Malaysia
nhiệt độ nước Malaysia (tháng hiện tại)
George Town 30.2 °C
Batu Feringgi 30.2 °C
Langkawi 30.2 °C
Penang 30.2 °C
Buntulu 30.1 °C
Kuching 30 °C
Malacca 29.9 °C
Thành phố Kota Kinabalu 29.9 °C
Pangkor 29.8 °C
Sandakan 29.8 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!