Nước phổ biến

Ukraina — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Ukraina
nhiệt độ nước Ukraina (tháng hiện tại)
Strelkovoe 25.9 °C
Genichesk 25.8 °C
Kirillovka 25.5 °C
Novoazovsk 25.4 °C
Novokonstantinovka 25.4 °C
Primorsk 25.4 °C
Belosarayskaya Kosa 25.3 °C
Mariupol 25.3 °C
Lunacharsk 25.3 °C
Novopetrovka 25.3 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!