Nước phổ biến

Hy Lạp — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Hy Lạp
nhiệt độ nước Hy Lạp (tháng hiện tại)
Afantou 24.5 °C
Faliraki 24.5 °C
Lindos 24.4 °C
Ixia 24.4 °C
Lardos 24.4 °C
Rhodes 24.4 °C
Lalisos 24.4 °C
Kiotari 24.3 °C
Theologos 24.2 °C
Prasonisi 24 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!