Nước phổ biến

Đảo Maldive — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Đảo Maldive
nhiệt độ nước Đảo Maldive (tháng hiện tại)
Addu Atoll 29.6 °C
Seenu Atoll 29.6 °C
Meemu Atoll 29.3 °C
Faafu Atoll 29.3 °C
Dhaalu Atoll 29.2 °C
Ari Atoll 29.2 °C
Maafushi 29.1 °C
Nam Atoll 29.1 °C
Baa Atoll 28.9 °C
Raa Atoll 28.9 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!