Nước phổ biến

Đảo Maldive — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Đảo Maldive
nhiệt độ nước Đảo Maldive (tháng hiện tại)
Seenu Atoll 28.8 °C
Meemu Atoll 28.8 °C
Faafu Atoll 28.8 °C
Addu Atoll 28.8 °C
Nam Atoll 28.7 °C
Ari Atoll 28.7 °C
Lhaviyani Atoll 28.7 °C
Baa Atoll 28.7 °C
Maafushi 28.7 °C
Raa Atoll 28.7 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!