Nước phổ biến

Nước Anh — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Nước Anh
nhiệt độ nước Nước Anh (tháng hiện tại)
Gibraltar 15.1 °C
Plymouth 9 °C
Torquay 8.2 °C
Bournemouth 7.8 °C
Bristol 7.3 °C
Bồn tắm 7.3 °C
Belfast 7.2 °C
Luân Đôn 6.8 °C
Glasgow 6.6 °C
Liverpool 6.3 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!