Nước phổ biến

Nước Anh — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Nước Anh
nhiệt độ nước Nước Anh (tháng hiện tại)
Gibraltar 16.8 °C
Plymouth 11.8 °C
Torquay 10.8 °C
Bournemouth 10.7 °C
Belfast 10.1 °C
Bồn tắm 9.3 °C
Bristol 9.2 °C
Glasgow 9.1 °C
Scarborough 8.7 °C
Luân Đôn 8.5 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!