Nước phổ biến

Nước Anh — thời tiết theo tháng, nhiệt độ nước

Thị trấn, Nước Anh
nhiệt độ nước Nước Anh (tháng hiện tại)
Gibraltar 20.7 °C
Bristol 17.9 °C
Luân Đôn 17.9 °C
Bồn tắm 17.7 °C
Liverpool 17.3 °C
Bournemouth 17 °C
Torquay 16 °C
Plymouth 15.9 °C
Middlesbrough 14.4 °C
York 14.4 °C
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!